Hãy cập nhật iPhone 15 của bạn trước khi chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ

Calvin D

Trước khi chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ của bạn sang iPhone 15 mới, điều quan trọng là đảm bảo rằng thiết bị mới của bạn đã được cập nhật lên iOS 17.0.2.

Bản cập nhật này, vừa được phát hành gần đây, giải quyết một vấn đề có thể gây trở ngại cho việc chuyển dữ liệu trực tiếp từ một iPhone khác trong quá trình thiết lập ban đầu. Lưu ý rằng iOS 17.0.2 chỉ có sẵn cho các mẫu iPhone 15 mới được ra mắt. Nếu bạn gặp thông báo để cập nhật khi bắt đầu quá trình chuyển dữ liệu, nên tiến hành cập nhật để đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra một cách trôi chảy.

Trong tin tức liên quan, iPhone 15 và iPhone 15 Pro đã chính thức được ra mắt vào ngày thứ Sáu, mang đến nhiều cải tiến, bao gồm cổng USB-C, thiết kế ngoại hình được làm mới (bao gồm cả bề mặt titan cho các mẫu Pro), và khả năng máy ảnh được cải thiện.