Lý do Meta xem mạng xã hội phi tập trung là tương lai

Calvin D

Meta tham gia fediverse với mục đích mở rộng không gian sáng tạo và cung cấp công cụ quản lý nội dung.

Meta đang mở rộng sang không gian mạng xã hội mở, còn được biết đến là fediverse, một quyết định đang được cộng đồng chú ý. Điều này bao gồm sự hỗ trợ của họ cho ActivityPub, giao thức thanh lịch mà Mastodon và các ứng dụng khác sử dụng. Một cuộc trò chuyện giữa các nhân viên Meta và CEO của Flipboard, Mike McCue, đã tiết lộ rằng Meta không chỉ xem xét việc tăng khả năng kết nối và độ tiếp cận cho người sáng tạo trên Threads, mà còn xem xét việc cung cấp công cụ mới để tạo doanh thu và kiểm soát nội dung một cách tốt hơn.

Quan điểm của Meta về việc tham gia fediverse có vẻ như không chỉ đơn thuần là mở rộng đối tượng người dùng mà còn nhằm mục đích tạo điều kiện cho một nền kinh tế sáng tạo mở hơn. Bằng cách kết nối Threads với fediverse, Meta cung cấp cơ hội cho người sáng tạo 'sở hữu' khán giả của họ một cách mà các nền tảng khác không cho phép. Ngoài ra, việc tích hợp thanh toán vi mô và quảng cáo có thể mở ra nguồn doanh thu mới cho cả người sáng tạo và Meta, mặc dù vẫn cần xem xét việc Meta sẽ nhận được phần trăm như thế nào từ những thanh toán này.

Một khía cạnh khác được nhấn mạnh là việc cải thiện công cụ kiểm soát nội dung và quản lý trải nghiệm người dùng thông qua fediverse. Điều này bao gồm việc phát triển công cụ kiểm duyệt và quản lý nội dung dựa trên giao thức, cho phép người dùng lọc và cá nhân hóa nội dung họ nhìn thấy một cách an toàn hơn. Meta hy vọng sẽ mang lại kỹ năng và chuyên môn của mình về quản lý cộng đồng để hỗ trợ một môi trường fediverse sạch sẽ và an toàn hơn cho tất cả người dùng.