Google triển khai Gemini trong Android Studio để hỗ trợ lập trình

Calvin D

Google tiếp tục mở rộng sự hiện diện của Gemini tới các sản phẩm khác nhau khi công ty hôm nay thông báo rằng bot của Android Studio sẽ được nâng cấp với Gemini Pro.

Vào tháng 5 năm 2023, trong sự kiện dành cho nhà phát triển Google I/O, công ty giới thiệu Studio Bot được hỗ trợ bởi mô hình cơ sở PaLM-2. Công ty đang triển khai Gemini trong Android Studio ở hơn 180 quốc gia cho phiên bản Android Studio Jellyfish.

Vào tháng 2, Google cũng cập nhật mô hình cơ sở cho chatbot Bard từ PaLM-2 sang Gemini Pro.

Giống như Studio Bot, bot Gemini mới này tồn tại trong môi trường IDE (môi trường phát triển tích hợp) và các nhà phát triển có thể đặt các câu hỏi liên quan đến lập trình.

Công ty cho biết các nhà phát triển nên nhận thấy chất lượng câu trả lời được cải thiện trong việc hoàn thành mã, gỡ lỗi, tìm kiếm tài nguyên liên quan và viết tài liệu.

Google nói rằng vì lý do bảo mật, người dùng sẽ phải đăng nhập và kích hoạt Gemini một cách rõ ràng để sử dụng nó. Hơn nữa, các phản hồi của chatbot chủ yếu dựa vào lịch sử cuộc trò chuyện và ngữ cảnh do nhà phát triển cung cấp.

Công ty cho biết người dùng có thể dễ dàng truy cập mẫu khởi đầu API Gemini thông qua Android Studio để thêm các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo sinh sản vào ứng dụng của họ.

Google quyết tâm cạnh tranh với các công cụ như GitHub Copilot trong các sản phẩm hướng tới nhà phát triển khác nhau. Năm ngoái, nó đã giới thiệu trợ lý hỗ trợ bởi PaLM-2 là Codey để trả lời các truy vấn về lập trình và Dịch vụ Google Cloud.