Hosting miễn phí trên AWS, GCP, Azure, Heroku và Grey Neuron

Calvin D

Trong thời đại của sự đổi mới số, lưu trữ đám mây đã trở thành hệ thống cốt lõi của vô số ứng dụng web và dịch vụ. Tuy nhiên, đối với cá nhân và các công ty khởi nghiệp có nguồn ngân sách hạn chế, triển vọng về chi phí lưu trữ đám mây có thể làm sợ. Tin vui là một số nhà cung cấp đám mây lớn đã cung cấp các gói lưu trữ miễn phí, cho phép bạn khám phá dịch vụ của họ mà không phải làm rách ví. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhận lưu trữ đám mây miễn phí từ Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure và Heroku.

Amazon Web Services (AWS)

AWS, pionee trong lĩnh vực đám mây, cung cấp một tầng miễn phí rộng lớn để giúp bạn bắt đầu. Dưới đây là cách tận dụng nó:

 1. Đăng ký AWS: Tạo tài khoản AWS nếu bạn chưa có. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin thanh toán, nhưng đừng lo, tầng miễn phí sẽ không tạo ra các khoản phí nếu bạn ở trong giới hạn của nó.

 2. Dịch vụ Tầng Miễn Phí: AWS cung cấp một loạt dịch vụ trong tầng miễn phí của họ, bao gồm Amazon EC2 (máy chủ ảo), Amazon S3 (lưu trữ đối tượng), và AWS Lambda (tính toán không máy chủ). Hãy theo dõi việc sử dụng và giới hạn sử dụng để tránh các khoản phí bất ngờ.

 3. Giám sát Sử Dụng: AWS cung cấp một bảng điều khiển thanh toán giúp bạn theo dõi việc sử dụng và chi tiêu của bạn. Thiết lập cảnh báo thanh toán để nhận thông báo nếu bạn tiệm cận giới hạn tầng miễn phí.

 4. Tín Dụng Giáo Dục: Nếu bạn là sinh viên, AWS Educate cung cấp tín dụng bổ sung để khám phá các dịch vụ đám mây ngoài tầng miễn phí.

Google Cloud Platform (GCP)

GCP cung cấp một tầng miễn phí tương tự hấp dẫn cho các dịch vụ đám mây của mình. Dưới đây là cách bắt đầu:

 1. Tạo Tài Khoản GCP: Đăng ký một tài khoản GCP. Giống như AWS, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thanh toán, nhưng tầng miễn phí sẽ không tạo ra các khoản phí trong giới hạn của nó.

 2. Dịch Vụ Tầng Miễn Phí: Tầng miễn phí của GCP bao gồm Google Compute Engine (các trường hợp máy ảo), Google Cloud Storage (lưu trữ đối tượng), và Google Cloud Functions (tính toán không máy chủ).

 3. Theo Dõi Sử Dụng: Sử dụng Google Cloud Console để theo dõi việc sử dụng tài nguyên của bạn và đảm bảo bạn ở trong giới hạn của tầng miễn phí.

 4. Dịch Vụ Luôn Miễn Phí: GCP cung cấp các dịch vụ "Luôn Miễn Phí" không bị giới hạn về thời gian. Các dịch vụ này bao gồm Google Kubernetes Engine (GKE) và Cloud Functions.

Microsoft Azure

Microsoft Azure cũng cung cấp một tầng miễn phí cho các dịch vụ đám mây của mình. Dưới đây là cách tận dụng nó:

 1. Đăng ký Azure: Tạo một tài khoản Azure. Giống như AWS và GCP, bạn sẽ cần cung cấp thông tin thanh toán, nhưng tầng miễn phí đi kèm với các giới hạn sử dụng.

 2. Các Dịch Vụ Tầng Miễn Phí: Tầng miễn phí của Azure bao gồm dịch vụ như Azure App Service (lưu trữ web), Azure Functions (tính toán không máy chủ), và Azure Cosmos DB (cơ sở dữ liệu NoSQL).

 3. Giám Sát Sử Dụng: Sử dụng Azure Portal để theo dõi sử dụng của bạn. Azure cung cấp một bảng điều khiển với các số liệu sử dụng và ước tính chi phí.

 4. Azure Cho Sinh Viên: Nếu bạn là sinh viên, hãy xem xét Azure for Students, cung cấp tín dụng Azure miễn phí cho mục đích giáo dục.

Heroku

Heroku cung cấp một cách tiếp cận độc đáo đối với việc lưu trữ đám mây với mô hình nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS). Dưới đây là

cách nhận lưu trữ miễn phí trên Heroku:

 1. Đăng Ký Heroku: Tạo một tài khoản Heroku. Khác với các nhà cung cấp khác, Heroku không yêu cầu thông tin thanh toán cho tầng miễn phí của họ.

 2. Dynos Miễn Phí: Tầng miễn phí của Heroku bao gồm một hoặc nhiều "dynos," đó là các container nhẹ chạy ứng dụng web của bạn. Bạn có thể triển khai ứng dụng web, cơ sở dữ liệu và nhiều ứng dụng khác trong những dynos này.

 3. Giới Hạn: Hãy nhớ về các giới hạn của dynos miễn phí, chẳng hạn như thời gian sleep hạn chế và độ nhạy cảm trong quá trình khởi đầu.

 4. Add-ons: Heroku cung cấp một thị trường các add-on có thể có tầng miễn phí, cho phép bạn mở rộng khả năng của ứng dụng của bạn.

Khám phá đám mây không nhất thiết phải đi kèm với một khoản phí đáng kể. AWS, GCP, Azure và Heroku đều cung cấp các tầng lưu trữ miễn phí cho phép bạn thử nghiệm, phát triển và triển khai ứng dụng mà không phải lo lắng về chi phí ngay lập tức. Cho dù bạn chọn AWS với các dịch vụ đa dạng của nó, GCP với cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, Azure với tích hợp Microsoft của nó, hoặc Heroku với sự đơn giản của nó, bạn đều có các công cụ để khởi đầu hành trình đám mây của bạn mà không cần phải phá sản. Khi bạn phát triển và nhu cầu tài nguyên của bạn tăng lên, bạn có thể chuyển đổi một cách mượt mà sang các gói trả phí phù hợp với yêu cầu của dự án của bạn.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ lưu trữ hosting miễn phí cho PHP và WordPress.

Đăng ký hosting Grey Neuron miễn phí