Kickstarter đang bổ sung tính năng gây quỹ không giới hạn về thời gian

Calvin D

Các nhà sáng lập dự án trên Kickstarter sẽ sớm có khả năng thu tiền ngay cả sau khi chiến dịch kết thúc. Hiện tại, các dự án trên Kickstarter có thể gọi vốn trong 60 ngày, và những nhà sáng lập mong muốn tiếp tục quyên góp sau khi đạt mục tiêu đã phải chuyển sang nền tảng khác để tiếp tục gây quỹ.

Tính năng “cam kết muộn” mới sẽ cho phép các chiến dịch gây quỹ thu tiền không giới hạn nếu nhà sáng lập lựa chọn. Cam kết muộn cũng có thể hữu ích cho những người hâm mộ phát hiện dự án sau khi khoảng thời gian gây quỹ đã kết thúc nhưng vẫn muốn hỗ trợ nhà sáng lập. Những nhà sáng lập đang cung cấp một cái gì đó đổi lấy sự hỗ trợ tài chính ở một mức độ nhất định — như tải xuống một album hoặc các mặt hàng vật lý, chẳng hạn — sẽ cần kết thúc cam kết muộn cho bậc đó khi họ bắt đầu giao hàng. Kickstarter cho biết họ khuyến cáo kết thúc cam kết muộn nếu chiến dịch không nhận được hỗ trợ trong 30 ngày.

Các nền tảng gây quỹ khác đã thử nghiệm mô hình tài trợ tương tự. Indiegogo đã giới thiệu mô hình "tài trợ mãi mãi" gần một thập kỷ trước, cho phép các nhà sáng lập tiếp tục thu tiền sau ngày kết thúc chiến dịch. Bây giờ, các chiến dịch Indiegogo tự động tiếp tục thu tiền sau khi chiến dịch kết thúc, với những nhà sáng lập nhận được phân phối tiền hàng tháng khi tiền tiếp tục được chuyển vào. (Một số nhà sáng lập bắt đầu trên Kickstarter cuối cùng đã chuyển sang Indiegogo để họ có thể tiếp tục gây quỹ để duy trì công việc của họ.)

Công ty cho biết họ đang thử nghiệm cam kết muộn với một số lượng người dùng nhỏ, với kế hoạch triển khai rộng rãi cho tất cả các nhà sáng lập trong vài tháng tới. Một khi một nhà sáng lập tắt cam kết muộn, họ sẽ không thể quay trở lại.