Mạng Nintendo do Fan Tạo 'Pretendo' không còn yêu cầu Wii U đã hack để truy cập

Calvin D

Chức năng trực tuyến chính thức cho Wii U và 3DS có thể đã không còn nữa (tính đến hôm nay, ngày 9 tháng 4), nhưng các phương án thay thế Mạng Nintendo không chính thức đã xuất hiện. Hơn nữa, máy chủ thay thế do fan tạo ra, Pretendo Network, giờ đây đã có sẵn ngay cả cho những người không muốn hack Wii U của họ.

Trong một bài đăng blog được phát hành hôm nay, nhóm sáng lập của Pretendo đã đánh dấu việc ra mắt 'SSSL', một "exploit SSL riêng tư cho Wii U" cho phép người dùng kết nối với Pretendo Network từ một Wii U gốc, không cần bất kỳ homebrew hay firmware tùy chỉnh nào.

Theo tuyên bố, giờ đây chỉ cần thay đổi DNS là có thể khởi động sự thay thế mạng trên một Wii U, cho phép những ai từ trước đến nay đã chống lại việc cài đặt Homebrew cơ hội để tham gia. Hướng dẫn thiết lập đầy đủ có sẵn trên trang web của Pretendo Network.

Phương thức kết nối mới này dựa vào một lỗi được tìm thấy trong module SSL ver. 5.5.5 của Wii U và nhóm Pretendo tuyên bố họ đã biết về nó được một thời gian nhưng không muốn công bố thông tin công khai để đề phòng trường hợp nó được vá lỗi.

Các tái tạo máy chủ trực tuyến sẽ không hoạt động cho các tựa game sử dụng thư viện SSL riêng của chúng (Pretendo liệt kê WATCH_DOGS và YouTube như là ví dụ) và nhóm đã tuyên bố trên Twitter rằng phương thức không cần hack chỉ có sẵn trên Wii U, không có bất kỳ lỗ hổng nào khả thi cho 3DS.